Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Diagnostyka i terapia płodu” Gdynia, Hotel Nadmorski, 29-30.09.2017


W dniach 29-30.09. 2017 w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, miała miejsce Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka i terapia płodu”.
Zaproszeni zostali do prowadzenia wykładów wybitni polscy specjaliści z zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej, którzy przedstawiali „State of the Art” w poszczególnych patologiach płodu.