Mar-Med głównym sponsorem V WDU

W dniach 10-12 października odbyły się V Warszawskie Dni Ultrasonograficzne. Głównym tematem tego kongresu była Diagnostyka w Ginekologii. Firma Mar-Med po raz piąty była głównym sponsorem tego wydarzenia.

Cykl od początku związany jest z osobą prof. Romualda Dębskiego, który tym razem objął stanowisko kierownika naukowego.

Czytaj dalej